Gayrimenkul Hukuku ve Kentsel Dönüşüm Mevzuatı

Gayrimenkul Hukuku ve Kentsel Dönüşüm Mevzuatı

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda kiracı-kiralayan ilişkisini düzenleyen hükümler ve kiracının zilyetliğinin korunmasına ilişkin mevzuat ile 2644 sayılı Tapu Kanunu hükümleri çerçevesinde gerçek kişiler ve tüzel kişiliklere taşınmaz hukukuna ilişkin avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti sunulmaktadır.

 

Bununla birlikte 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve kanunun uygulama yönetmeliği hükümleri doğrultusunda da gerçek kişiler ve tüzel kişiliklere ilişkin avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti verilmektedir. 

Her Türlü Hukuki Destek

Her türlü arabuluculuk ve hukuki destek talebinizde, uzman ve deneyimli avukat kadromuz ile yanınızdayız.