Ticaret ve Şirketler Hukuku

Ticaret ve Şirketler Hukuku

1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 23.01.2008 tarih 5278 sayılı Kanunun 329 uncu maddesi ile değişik 35/3 maddesine göre ve “Dava açmaya yeteneği olan herkes kendi davasına ait evrakı düzenleyebilir, davasını bizzat açabilir ve işini takip edebilir. Ancak, Türk Ticaret Kanununun 272 nci maddesinde ön görülen esas sermaye miktarının beş katı veya daha fazla esas sermayesi bulunan anonim şirketler ile üye sayısı yüz veya daha fazla olan yapı kooperatifleri sözleşmeli bir avukat bulundurmak zorundadır’’ denilmektedir. 

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda anonim şirketlerde en az sermaye hususu 332 inci maddede düzenlenmiş olup bu tutar 50 bin TL’dir. Dolayısıyla, esas sermayesi 250.000 TL ve daha fazla olan Anonim şirketler ile üye sayısı yüz ve daha fazla olan yapı kooperatifleri Sözleşmeli Avukat bulundurmak zorundadır. 

Bu kapsamda 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu, 2577 sayılı 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu (İYUK), 213 sayılı Vergi Usul Kanunu (VUK) ve siber güvenlik konularında tüzel kişiliklere büromuzca avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti verilmektedir. 

Her Türlü Hukuki Destek

Her türlü arabuluculuk ve hukuki destek talebinizde, uzman ve deneyimli avukat kadromuz ile yanınızdayız.