Sağlık Hukuku ve Malpraktis

Sağlık Hukuku ve Malpraktis

01/08/1998 tarih ve 23420 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Hasta Hakları Yönetmeliği çerçevesinde hasta hakları, hukuki ve cezai sorumluluk kapsamında tıp mesleğinin icrası dolaysıyla icrası esnasında işlenen suçlar konularında; 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı  San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun hükümleri ve Hekimlik Meslek Etiği Kuralları konularında avukatlık hizmeti ve hukuki danışmanlık hizmeti sunulmaktadır. 

Her Türlü Hukuki Destek

Her türlü arabuluculuk ve hukuki destek talebinizde, uzman ve deneyimli avukat kadromuz ile yanınızdayız.