İmar Kanunu ve İmar Mevzuatı

İmar Kanunu ve İmar Mevzuatı

3194 sayılı İmar Kanunu’nda belirtilen nazım imar planları ve uygulama imar planlarının yorumlanması ve imar mevzuatı çerçevesinde gerçek kişiler ile tüzel kişiliklere idarece uygulanan idari ve cezai yaptırımlara ilişkin pratik hayatta karşılaşılan ihtilaflarda avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti verilmektedir. 

Her Türlü Hukuki Destek

Her türlü arabuluculuk ve hukuki destek talebinizde, uzman ve deneyimli avukat kadromuz ile yanınızdayız.