İdare Hukuku ve Belediye Mevzuatı

İdare Hukuku ve Belediye Mevzuatı

Temel normları T.C. Anayasası’nda belirlenen idarenin faaliyet ve örgütlenmesine ilişkin kurallar öngören ve bireye tanınan hak ve hürriyetlerin dengelenmesini sağlayan idare hukukuna ilişkin, başta 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu (İYUK)’da düzenlenen hükümler çerçevesinde, gerçek kişiler ve tüzel kişiliklere belediyeler ve diğer idari kurumlarla aralarında çıkan itilaflara ilişkin avukatlık hizmeti ve hukuki danışmanlık hizmeti sunulmaktadır.

Her Türlü Hukuki Destek

Her türlü arabuluculuk ve hukuki destek talebinizde, uzman ve deneyimli avukat kadromuz ile yanınızdayız.